لینک های دسترسی

Breaking News

سالگرد سقوط رژيم نجيب - 2004-04-28


۰حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان مجاهدين سابق را در دوازدهمين سالگرد شکست رژيم تحت الحمايهء شوروی نجيب الله تبريک گفته است.

حامد کرزی امروز سه شنبه در مراسمی صحبت می کرد که عساکر درين روز ملی در کابل همراه با تانکها، طيارات و راکت انداز ها رسم گذشت را بجا آوردند.

مراسم تجليل ازين روز بمناسبت سقوط نجيب الله رهبر کمونيستی توسط مجاهدين در سال ۱۹۹۲ تقريباً سه سال بعد از بيرون راندن عساکر اتحاد شوری سابقه از بخشهای از افغانستان است. اختلاف بین جناح های افغان بعد از آن به جنگ داخلی انجاميد که در سال ۱۹۹۶ پایان يافت . از سقوط رژيم طالبان در سال دو هزار و يک به اينطرف ، ايالات متحده به مامورين افغانستان در استحکام قوای نظامی آنکشور کمک می کند. اردوی افغانستان اکنون دارای تقريباً ده هزار نفر است که بسيار کمتر از هدف تاسيس یک اردوی هفتاد هزار نفری است. مامورين افغانستان همچنان برای خلع سلاح ساختن و بسيج هزاران مليشه به حيات ملکی با چالش های عمده ای به حکومت مرکزی مواجه هستند.

XS
SM
MD
LG