لینک های دسترسی

Breaking News

کميسيون 11 سپتمبر - 2004-04-29


کميسيونی که حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک بر ايالات متحده را تحقيق ميکند ملاقات خود را با رئيس جمهور بُش و ريچارد چينی معاون او پايان دادند. تمام ده عضو اين کميسيون برای اين ملاقات پشت در های بسته در قصر سفيد که سه ساعت دوام کرد حاضر بودند. قرار است رئيس جمهور بُش اندکی بعد با خبر نگاران صحبت مختصری نماید. انتظار می رفت کميسيون از رئيس جمهور و معاون او سوال نمايد که حکومت ميتوانست کاربيشتری بکند که مانع اين حملات فاجعه بار گردد که دران بیش از سه هزار نفر کشته شدند.

رئيس جمهور بُش و ريچارد چطنی تحت سوگند گواهی نمی دهند و اين ملاقات شان ثبت نميشود و رو نويسی هم گرفته نمی شود تنها ياد داشتهای را اعضای کميسيون ومامورين قصر سفيد ميگيرند.

XS
SM
MD
LG