لینک های دسترسی

قتل سه قراردادی انتخابات در نورستان - 2004-05-05


مامورين افغانستان می گويند دو قرار دادی برتانوی و ترجمان افغان شان توسط شورشيان مظنون در ولايت دور افتادهء شرق افغانستان بقتل رسيده اند. قربانيان کارمندان يک شرکت امنيتی مستقر در برتانيه بنام ستراتيژی های خطر جهانی بودند. مامورين می گويند اين غربی ها که با ملل متحد در ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات عمومی ماهء سپتمبر کمک می کردند، روز سه شنبه در ولايت نورستان مورد حمله قرار گرفتند.

يک مامور ملل متحد در کابل می گويد ثبت نام در نورستان به تاخير خواهد افتاد . ملل متحد اميدوار است ده مليون افغان را ثبت نمايد ولی هشدار می دهد که اگر وضع امنيتی بهبود نيابد انتخابات آينده نا کام خواهد شد. اوايل اين هفته ملل متحد گفت کار ثبت نام را در چند منطقهء شرقی و جنوبی افغانستان به دلايل حملات بقايای مظنون رژيم بر کنار شدهء طالبان و متحدين آن ملتوی قرار داده و يا به تاخير انداخته است.

در ماه های اخير شورشيان که مخالف انتخابات هستند، حملات خود را عليهء حکومت حامد کرزی، کارمندان امداد و عساکر خارجی ائتلاف تحت قيادت ايالات متحده که رژيم طالبان را در سال دو هزار و يک خلع نمود افزایش داده اند. ۰

XS
SM
MD
LG