لینک های دسترسی

جنگ در نزديک سرحد پاکستان - 2004-05-10


گزارشها ا ز جنوب افغانستان می گويد هفت افغان در يک جنگ مسلحانه در پوستهء گمرک در نزديکی سرحد پاکستان کشته شده اند. مامورين محلی می گويند در حملهء ديروزی در ولايت پکتيکا يک جنگ سالار محلی بنام فتح خان در بين کشته شدگان قرار داشت. اين مامورين می گويند دليل اين جنگ را نمی دانند که دران هفت نفر از هر دو جانب کشته شدند. آنها ميگويند تحقيقات در زمينه جريان دارد.

XS
SM
MD
LG