لینک های دسترسی

تقاضای عربستان از اوپک جهت افزايش در توليدات - 2004-05-10


۰عربستان سعودی عضو بر جستهء سازمان کشور های صادر کنندهء نفت ، اوپک، از توليد کنندگان نفت خواسته است که توليدات شانرا حد اقل يک اعشاريه پنج مليون بيرل نفت در روز افزايش دهند. علی النعيمی وزير نفت عربستان سعودی ميگويد آنکشور عقيده دارد که تعيين مقدار افزايش توليدات نفت اوپک برای حفظ توازن عرضه و تقاضا لازمی است .

توليد فعلی نفت بيست و سه اعشاريه پنج مليون بيرل نفت در روز است. قرار است اوپک در سوم ماه جون در بيروت جلسه نمايد. اين اظهارات وزير نفت عربستان سعودی بعد از آن بود که قيمت نفت خام هفتهء گذشته در نيو يارک به چهل دالر فی بيرل رسيد که بلند ترين قيمت در سيزده سال گذشته بود.

XS
SM
MD
LG