لینک های دسترسی

عکس های برتانيه شايد تقلبی باشد - 2004-05-13


وزير قوای مسلح برتانيه ميگويد عکس هائی که نشان می داد عساکر زندانی های عراقی را مورد سؤ رفتار قرار داده اند مطلقاً در عراق گرفته نشده است. ادم انگرام امروز گفت موتر لاری ای که در عکس ديده می شود هيچگاه در عراق نبوده است. اين عکس ها ظاهراً نشان می دهد عساکر برتانوی يک زندانی عراقی را که نقاب پوشيده تهديد نموده و بر او ادار می کنند. بروز چهارشنبه تونی بلير، صدراعظم برتانيه گفت که اين عکس ها تقريباً مسلماً تقلبی است. انگرام گفت کسانی که در توليد اين عکسها دست داشته اند بموجب قوانين نظامی شايد جرمی را مرتکب شده باشند. اما مدير روزنامهء ديلی ميرر برتانيه، روزنامه ای که اين عکس ها را در اول چاپ کرد، ميگويد حکومت هنوز هم مدارکی را ارائه نکرده که ثابت بسازد عکس ها تقلبی است.

XS
SM
MD
LG