لینک های دسترسی

Breaking News

در خواست ناتو از بلغاريه برای اعزام عساکر به افغانستان - 2004-05-14


۰ياپ دی هوپ سکفر منشی عمومی پيمان ناتو از بلغاريا خواست در حاليکه آن پيمان برای توسعهء عمليات قوای حفظ صلح از کابل به ولايات آمادگی ميگيرد، عساکر بيشتری به افغانستان بفرستد.

وی گفت از وزير دفاع بلغاريا خواسته است که در خدمات انتقال و خدمات صحی در افغانستان سهم بگيرد. قوای نيرومند بين المللی شش هزار نفری تحت رهبری ناتو بنام قوای معاونت امنيتی ، آیسف ISAF، در حال حاضر خدمات حفظ صلح را در اطراف کابل و شهر قندوز متمرکز ساخته است.

بقول دي هوپ سکفر عساکر بيشتری در افغانستان ضرورت است تا ازمبدل شدن مجدد اين کشور به يک پناه گاه مصؤن برای دهشت افگنان جلو گيری نمايد. بلغاريا در ماه مارچ عضو پيمان ناتو گرديد و کمتر از يکصد عسکر در افغانستان و در حدود چهار صد و پنجاه عسکر در عراق دارد.

XS
SM
MD
LG