لینک های دسترسی

قتل يک خانوادهء شيعه در پاکستان - 2004-05-14


گزارشها از شمال شرق پاکستان ميگويد شش عضو يک خانوادهء شيعه مذهب در منزل شان بعد از يک حملهء مظنون فرقوی کشته يافت شدند. پوليس در شهر لاهور ميگويد شش نفر بشمول يک دختر يک ساله در ناحيهء سر مورد اصابت مرمی قرار گرفته اند. پوليس ميگويد شعار های ضد شيعه ها در ديوار های منزل آنها نوشته شده بود. اين خانواده يک مکتب ابتدائی را در ناحيهء فقير نشين لاهور بنام مغلپوره پيش ميبردند. هيچ کسی مسؤليت اين حمله را بروز جمعه ادعا نکرده که يک هفته بعد از آن بعمل آمده که يک حملهء انتحاری چهارده شيعه مذهب نماز گزار را در يک مسجد در شهر کراچی بقتل رسانيدند. خشونتهای فرقوی در پاکستان بطن سنی ها و شيعه در دو دههء گذشته جريان داشته است. اين خشونتها باعث هلاکت بيش از چهار هزار نفر شده است .

XS
SM
MD
LG