لینک های دسترسی

Breaking News

رهائی زندانيان از ابوغريب - 2004-05-14


قوای ايالات متحده بيش از سه صد عراقی را از زندان ابو غريب در حومهء بغداد آزاد ساختند.

آزادی آنها يک روز بعد از آن صورت گرفت که دانلد رمز فلد وزير دفاع ايالات متحده از آن زندان که محور افتضاح بد رفتاری با زندانيان بود ديدن کرد. زندانيان سابقه که بعضی از آنها می گريستند و بسوی دوستان دست های شانرا تکان می دادند امروز جمعه بحيث جزئی از پروگرام کاهش تعداد زندانيان آزاد شدند.

همچنان روز جمعه مارک کمت جنرال امريکائی در بغداد گفت چهارمين عسکر امريکائی به اتهام بد رفتاری با زندانيان عراقی محاکمهء نظامی خواهد شد.

در عين زمان گزارشها ميگويد يکی از عساکر ايالات متحده که قرار است به اتهام بد رفتاری با زندانيان عراقی محاکمهء نظامی شود پيشنهاد نموده که به گناهش اعتراف خواهد کرد و عليهء شش عسکر ديگر که تا کنون متهم شده اند گواهی خواهد داد.

XS
SM
MD
LG