لینک های دسترسی

Breaking News

      بازديد  از  يک زندان  امريکا  در شهر  قندهار  - 2004-05-17


نظاميان ايالات متحده در افغانستان درخواست کميته بين المللي صليب احمر را براي بازديد از يک زندان امريکا در شهر قندهار تحت غور دارند. يک نطاق نظامي ايالات متحده امروز گفت صليب احمر روز جمعه بطور غير رسمي چنين تقاضاي را بعمل آورده است.

اين تقاضا همراه با ادعا هاي در مکورد بد رفتاري با زندانيان بعمل آمده است. هفته گذشته تحقيقاتي در مورد ادعا هاي که از طرف يک صاحب منصب سابقه پوليس بعمل آمد براه انداخته شد که گفت به لت و کوب ، محروم ساختن از خواب ، طعنه و تمسخر و بدرفتاري جنسي در جريان تقريباً چهل روز در توقيف ايالا ت متحده در سال گذشته معروض گرديده است.

نظاميان ايالات متحده همچنان مرگ دو زنداني افغان را در دسمبر سال دو هزار و دو و سومي را در جون سال گذشته ،تحت تحقيق دارند. کميته بين المللي صليب احمر بطور منظم از توقيفهاي عمده تحت اداره ائتلاف برهبري ايالات متحده در پايگاه هوائي بگرام در شمال کابل ديدن ميکند.

XS
SM
MD
LG