لینک های دسترسی

پال بريمر ميگويد تسليمي قدرت به عراقيها  بروز سي  ماه جون عملي خواهد شد - 2004-05-19


پال بريمر اداره کننده ارشد مکلي امريکايي عراق ميگويد باوجود اقدامات دهشت افگنان براي خنثي ساختن عمليه انتقال قدرت، تسليمي قدرت به عراقيها بروز سي از ماه جون عملي خواهد شد. بريمر اين بيانات را در اوايل امروز سه شنبه طي مراسم ياد وبود از رئيس شوراي حاکمه عراق ، عزالدين سليم در بغداد، ابراز داشت. وي ديروز دوشنبه همراه با شش تن ديگر در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در يک موتر کشته شدند.

درساير مناطق ، جنگهاي پراگنده در شبهنگام بين قواي ائتلاف واجنگجويان وفادار به مقتدا الصدر رهبر تندرو شيعه هاي عراق صورت گرفت. همچنان آيت الله علي سيستاني پر نفودذ ترين رهبر شيعه ها از هردو جانب تقاضا نمود تا از شهر هاي مقدس خارج شوند.

XS
SM
MD
LG