لینک های دسترسی

Breaking News

محکوميت عسکر امريکائی در عراق - 2004-05-19


يک عسکر ايالات متحده در يک محکمهء نظامی ايالات متحده به نسبت بد رفتاری با زندانيان عراقی در زندان ابو غريب به حبس اعظمی محکوم گرديد. جرمی سيويتس به يک سال حبس و تنزيل رتبه بعد از آن محکوم گرديد که در برابر اتهامات بد رفتاری با زندانيان عراقی در زندان ابو غريب در بغداد به گناهش اعتراف نمود. اين عسکر بيست و چهار ساله وقتی از مردم عراق و زندانيانی که با آنها بد رفتاری شده عفو می خواست به گريه افتاد. وی اعتراف نمود که از زندانيان عراقی برهنه که در زندان مورد تعجيز جنسی قرار می گرفتند عکس برداری کرده است . همچنان انتظار می رود که در محاکمهء شش عسکر متهم ديگر در محاکمهء نظامی گواهی بدهد .

XS
SM
MD
LG