لینک های دسترسی

Breaking News

هشت  نو جوان  بشمول  دو  نو جوان  افغان  در وزارت خارجه  ايالات  متحده  مورد  تقدير  قرار گرفتند - 2004-05-20


هشت نو جوان بشمول دو نو جوان افغان از ايالت کاليفرنيا در وزارت خارجه ايالات متحده مورد تقدير کولن پاول وزير خارجه ايالات متحده قرار گرفتند. وزير خارجه گفت: درين کوشش انسان دوستانه اين نو جوانان معادل يک پيسه ئي هاي که جمع آوري کرده بودند يک اعانه دهنده نا شناس نيز هفتاد هزار دالر کمک نموده و يکصد و چهل هزار دالر به مؤسسه ماين پاکي ملل متحد داده ميشود تا براي ماين پاکي ميدانهاي فوتبال و صحن مکاتب مورد استفاده قرار دهد. هفتاد هزار د الري که اين نو جوانان جمع آوري کرده اند براي پاک کاري ميادنهاي فوتبال و صحن مکاتب پروان ، کابل و وردک اختصاط داده شده است.

اين مبلغ تحت نظر پينيز فور پيس يک پيسه ئي براي صلح يک سازمان جوانان در واحد اداري مرين در کاليفرنيا و ساير مناطق جمع آوري شده است. اين نو جوانان بنامهاي تَکَر کَن ازيوينرستي سان دياگوي اياالت کاليفرنيا امير ماهر افغان الاصل از مکتب تيرا ليندا ، ربيکا ماهر از مکتب گاليناس ، اليزابت او مالي و کيلي مک گا از مکتب سان دو مينيکو،توري اولريچ از مکتب برانسن و شيلين هوي از مکتب نارت بي مريسچين هستند.

افغانستان هشتاد و هشت مليون تو هشتصد هزار دالر را براي پاک کاري ماين ها از سال ۱۹۸۸ به اينطرف از ايالات متحده دريافت داشته است . اين مبلغ و ساير مساعدتها براي پاک سازي ماين ها از ملل متحد ، سازمانهاي غي ر حکومتي و ساير کشور ها سطح تلفات ناشي ازانفاجارات ماين را تقليل داده و زمينه براي باز گشت مليونها پناهنده افغان به وطن شان و کشت و زراعت و احياي زير بناهاي اقتصادي ميسر ساخته است ولي هنوز هم مردم افغانستان از انفجار وسايط منفلقه در اطراف و اکناف افغانستان رنج ميکشند.

XS
SM
MD
LG