لینک های دسترسی

يک شبکه تلويزيوني ايالات متحده دو عکس تازه زندان ابوغريب عراق را به نشر رسانيده - 2004-05-20


يک شبکه تلويزيوني ايالات متحده دو عکس تازه زندان ابوغريب عراق را به نشر رسانيده اند که عساکر ايالات متحده بر روي جسم يک زنداني عراقي نشسته و براي عکاسي تبسم کرده اند. در عکس هاي که شبکه تلويزيوني اي بي سي منتشر ساخت ، چارلز گارنر و سبرينه هرَمن ، دو متخصص اردودر حاليکه روي جسم يک زنداني ايکه روي يک کُنده يخ انداخته شده است زانو زده و دستهاي شانرا به علامت پيروزي بلند کرده اند .

شبکه تلويزيوني اي بي سي هويت يکي از زندانياني را که در توقيف هلاک شده است ، منادل ال جَمادي توصيف کرده اظهار داشت وي در جريان تحقيقات از جانب افراد ملکي و يا تحقيق کنندگان سي آي اي در تشناب هاي محبس مورد لت و کوب قرار گرفته بود. قضيه کشته شدن زندانيان در عراق و افغانستان از طرف يک تحقيق کننده سي آي اي مورد بررسي قرار ميگيرد.

XS
SM
MD
LG