لینک های دسترسی

در حمله هليکوپتر ايالات متحده  امروز در ولايت خوست دو مرد  و يک زن  افغان کشته شدند - 2004-05-21


در حمله هليکوپتر ايالات متحده قبل از بامداد امروز در ولايت خوست در جنوب شرق افغانستان دو مرد و يک زن افغان کشته شدند. ادعا هاي ضدونقيصي در مورد اين کشتار بدست رسيده است.

جليل احمد حسني رئيس بلديه شهرخوست ميگويد که عساکر ايالات متحده هنگاميکه از جانب افغان هاي محل تحت اتشباري قرار گرفتند هليکوپتر هاي توپدار را تقاضا نمودند. اهالي دهکده که در صحنه حاضر بودند، گفتند که به گزمه ايالات متحده هيچگونه آتشباري صورت نگرفته بلکه افغانها بازهم خانه را بحيث مخفي گاه تندروان القاعده و طالبان به عساکر امريکايي معرفي نمودند.

XS
SM
MD
LG