لینک های دسترسی

منموهن سنگه مصروف ملاقهاي با اعضاي ائتلاف خود است تا روي تشکيل يک حکومت کار کنند - 2004-05-21


منموهن سنگه صدراعظم منتخب هند مصروف ملاقهاي با اعضاي ائتلاف خود است تا روي تشکيل يک حکومت کار کنند. قرار است او بروز شنبه طي مراسمي در قصر رياست جمهوري حلف وفاداري ياد کند.

حکومت جديد موهن سنگه متشکل از يازده حزب سياسي است که در تشکيل يک ائتلاف با حزب کانگرس پيوسته اند. دو حزب کمونيست و چهار گروه کوچک ديگر نيز تصميم گرفته اند بدون آنکه بصورت رسمي شامل شوند ، از پارلمان ائتلافي حمايت نمايند . براي حزب کانگرس که در اکثر چهار دهه بعد ازاسترداد آزادي از برتانيه در سال ۱۹۴۷ در سياست هند انحصار داشته ، تشکيل يک ائتلاف کار تازه اي ميباشد.

XS
SM
MD
LG