لینک های دسترسی

ايران گزارشي  را به گروه ناظر امور ذروي ايران  تقديم کرده است - 2004-05-23


ايران گزارشي را به گروه ناظر امور ذروي ايران روي فعاليتهاي ذروي اش تقديم کرده است . اعيلاميه که در ساعات ناوقت روز جمعه به رفتر مرزکي اداره بين المللي انرژي ذروي در ويانا سپرده شده ، در عکس العمل به نگراني هايي ميباشد که از جانب چندين کشور بشمول ايالات متحده امريکا ايجاد شده و آن اينست که ايران بطور مخفيانه از چنين تکنالوژي براي انکشاف اسلحه ذروي استفاده ميکند.

طي يک بيانيه اداره بين المللي انرژي ذروي گفته که اعيلاميه بايد اطلاعات وسعتيري را درباره پروگرام ذروي ايران وفعاليتهاي مربوط به آن با در نظر داشت تعهدات آن کشور باساس پروتوکول اضافي پيمان عدم انتشار سلاح ذروي ارايه دارد. آن اداره بين المللي قرار است ماه آينده براي بحث روي پروگرام ذروي ايران جلسه داير نمايد.

XS
SM
MD
LG