لینک های دسترسی

يک نطاق مقتدا الصدر اظهار نموده است که قواي ايالات متحده يک معاون عمده  اين ملا را توقيف کرده است  - 2004-05-26


يک نطاق مقتدا الصدر رهبر فراري شيعيان عراق اظهار نموده است که قواي ايالات متحده يک معاون عمده اين ملا را در جريان يک سلسله حملات شب گذشته در جنوب عراق توقيف کرده است . اين نطاق ميگويد که رياض النوري ، يکي از اقارب مقتدا الصدر د ر جريان حملات در نجف توقيف شده است .

مامورين ايالات متحده در زمينه تبصره اي نکرده اند . طي انکشافات ديگر ، وزير خارجه روسيه گفته است که دو کارمند يک شرکت انرژي روسيه که در عراق کار ميکرند کشته شده و پنج نفر ديگر در اثر حله بر يک موتر سرويس در منطقه بغداد زخمي گرديده اند.

XS
SM
MD
LG