لینک های دسترسی

انفجار  يک ماين  در نزديکي  شهر  قندهار  دو طفل را هلاک  ساخته  است - 2004-05-27


مامورين افغانستان ميگويند انفجار يک ماين در نزديکي شهر قندهار دو طفل را هلاک ساخته است اين مامورين ميگويند مايني که تازه تعبيه شده بود روز پنجشنبه در جاده که به ميدان هوائي شهر قندهار منتهي ميگرديد منفجر گرديد. درين ميدان قواي نظامي ايالات متحده پايگاه دارند.

هيچ کسي مسؤليت اين انفجار را ادعا نکرده است. سالانه ده ها نفر ملکي قرباني ماين وانفجار ابزار نظامي ميشوند که از بيش از بيست و پنج سال جنگ بجا مانده است .

XS
SM
MD
LG