لینک های دسترسی

يک فرستاده خاص ملل متحد:  تشدد در جنوب افغانستان شدت اختيار کرده و مساعي جهت  ثبت نام راي دهندگان در انتخابات را که در ماه سبتمبر توقع برده ميشود - 2004-05-28


يک فرستاده خاص ملل متحد ميگويد که تشدد در جنوب افغانستان شدت اختيار کرده و مساعي جهت ثبت نام راي دهندگان در انتخابات را که در ماه سبتمبر توقع برده ميشود ، دشوار ساخته است. ژان ارنالد به شوراي امنيت ملل متحد گفت که دهشت افگني ، جنگ بين قاچاقبران مواد مخدر و جنگ سالاران در وضع نامساعد امنيتي ، سهيم است اما اضافه نمود که ثبت نام راي دهندگان در افغانستان بهتر شده و دو عشاريه هفت مليون نفر تاکنون ثبت نام کرده اند . همچناان بروز پنجشنبه حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افعانستان قانون انتخابات را که از دير زماني انتظار ان ميرفت به امضا رسانيدکه متضمن راي دهي هر تبعه بالغ ۱۸ ساله و بلند تر از ان ميباشد

XS
SM
MD
LG