لینک های دسترسی

مظاهره کنند گان ايراني با پوليس در خارج سفارت برتانيه در تهران در جريان اخرين اعتراضات  عليه اوضاع عراق تصادم نمودند  - 2004-05-28


مظاهره کنند گان ايراني با پوليس در خارج سفارت برتانيه در تهران در جريان اخرين اعتراضات عليه اوضاع عراق تصادم نمودند. امروز جمعه ، سه صد نفر اعتراض کننده ميخواستندبر سفارت در حالي حمله کنند که پوليس ضد تظاهرات از دنده ها و سپر هاي مخصوص استفاده کرده انها را به عقب راند جمعيت بر عمارت آتشبازي هايپر سرو صدا و سنگ پرتاب کردند .

حد اقل يک نفر از مظاهره کنندگان زخمي گرديد. طي روزهاي اخير در نزديکي سفارت برتانيه در ايران چندين گردهم آئي و مظاهره صورت گرفته است تا خشم خود را به خاطر صدمه ايکه بر يکي از زيارتگاههاي مسلمانان شيعيه در عراق وارد شده ، ابراز دارند.

XS
SM
MD
LG