لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت عدليه ايران اقدامات مقد ماتي را براي بر گردانيدن محکوميت به اعدامي  را روي دست گرفته  - 2004-05-29


آژانس خبر رساني دولتي ايران ميگويد وزارت عدليه اقدامات مقدماتي را براي بر گردانيدن محکوميت به اعدامي را روي دست گرفته که عليه يک پروفيسور ايراني صادر شده که نقش ملاهاي اسلامي را در ايران مورد سوال قرارداده است . يک مقام امورعدلي ايران امروز شنبه به آژانس خبر رساني ارناي ايران گفته که يک اقدام متعاقب حکم آيت الله علي خامنه يي رهبر عالي ايران که حاکيست اتهامات عليه هاشم اغاجاري ناراضي محبوس ايراني دوسيه کفر گويي را اقامه کرده نميتواند، صورت گرفته است . وي گفت توقع ميرود که حکم نهايي در اين قضيه در روز هاي آينده اعلام گردد.اين انکشاف کمتر از يک ماه بعد از آنکه يک محکمه ديگر ايراني حکم اعدام را دوباره احيا نمود رونما ميشود. آن حکم سال گذشته از جانب ستره محکمه ايران رد گرديده بود.

XS
SM
MD
LG