لینک های دسترسی

پاکستان يک راکت بالستيک را آزمايش کرد  - 2004-05-29


پاکستان يک راکت بالستيک را آزمايش کرد که قابليت حمل کلاهکهاي ذروي را دارد. مقامات پاکستاني گفتند نوع جديد راکت غوري پنج امروز شنبه در يک محل نامعلوم در پاکستان موفقانه آزمايش شد وبه منطقه مورد هدف خود اصابت کرد. مقامات ميگويند اين راکت بر مجموعي يک هزار و پنجصْد کيلومتري داشته و تمام انواع کاهک هاي ذروي را ميتواند حمل نمايد. مقامات پاکستان ميگويند، هند اعلام قبلي آزمايش امروزرا دريافت کرده بود که فقط چند روز بعد از آغاز حکومت جديد در دهلي جديد صورت گرفت . پاکستان ميگويد پروگرام اسلحه آن در واکنش به اقدامات کشور همسايه اش هند است که راکت هاي بالسيتک خود را آزمايش ميکند.

XS
SM
MD
LG