لینک های دسترسی

وزراي خارجه هند و پاکستان موافقت کرده اند درعمليه صلح که جريان دارد عوض  صحبت از طريق مطبوعات ، مستقيما مذاکراتي را انجام دهند  - 2004-06-03


وزراي خارجه هند و پاکستان موافقت کرده اند در عمليه صلح که جريان دارد عوض صحبت از طريق مطبوعات ، مستقيما مذاکراتي را انجام دهند. نتوار سنگه وزير خارجه هند و خورشيد محمد کسوري وزير خارجه پاکستان امروز پنجشنبه از طريق تلفون باهم صحبت نمودند که مکالمات تلفوني به ابتکار من موهن سنگ صورت گرفته است.

در اوائل اين هفته کسوري از رهبران هند تقاضا نمود تا از تبصره و ابراز عقيده روي مناسبات دو جانبه از طريق مطبوعات هند خود داري نمايد . روابط بين دو همسايه داراي نيروي ذروي از زمانيکه اتل بهاري واچ پاي پيشنهاد کرد که براي پايان خصومت چندين دهه در مورد کشمير به آهستگي رو به بهبود ميرود.

XS
SM
MD
LG