لینک های دسترسی

مقتدا الصدر ملاي تندرو شيعه روز شنبه با پر نفوذ ترين رهبر شيعيان ديدار کرد - 2004-06-06


مقتدا الصدر ملاي تندرو شيعه روز شنبه با پر نفوذ ترين رهبر شيعيان ديدار کرده و او را در مورد موضع متارکه دردو شهر مقدس با قواي ائتلاف در جريان قرار داد. اين ملاقات کوتاه در دفتر آيت الله علي السيستاني رهبر به اصطلاح گوشه گير شيعيان عراق در شهر نجف صورت گرفت. يک همکار مقتدا الصدر گفت آيت الله السيستاني از اقداماتي که براي حل مسالمت آميز مقابله جوئي بين مليشياي الصدر و قواي ائتلاف جريان داشت حمايت کرد. اين مقابله جوئي که براي هفته ها جريان داشت شهر هاي نجف و کوفه را تهديد مي کرد. به اساس اين موافقت نامه هردو جانب از مواضع شان در نزديک ساحات مقدس عقب نشيني کرده و به پوليس عراق اجازه داده اين شهر ها را در کنترول بگيرد. يک همکار مقتدا الصدر به تلويزيون عربي الجزيره گفته است اگر مقامات شيعه به الصدر دستور دهند وي مليشياي خود را منحل خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG