لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور بش سفر سه روزه اش را به اروپا و مراسم روز دي دي يا پياده شدن عساکر متحدين در جنگ جهاني دوم به سواحل شمال فرانسه در نورماندي به پايان رسانيده و به ايالات متحده باز مي گردد - 2004-06-07


رئيس جمهور بش سفر سه روزه اش را به اروپا و مراسم روز دي دي يا پياده شدن عساکر متحدين در جنگ جهاني دوم به سواحل شمال فرانسه در نورماندي به پايان رسانيده و به ايالات متحده باز مي گردد تا ميزبان کنفرانس بين المللي سران گردد. رئيس جمهور مستقيما” از فرانسه به سي آيلند در ايالت جورجيا مي آيد تا بر کنفرانس سران هشت کشور عمده صنعتي جهان بشمول روسيه رياست نمايد. رئيس جمهور در پاريس با ژک شيرک رئيس جمهور فرانسه مذاکره کرد تا اختلافات روي عراق را رفع نمايد. قبل از آن رئيس جمهور بش با سلفيو برلسکوني صدراعظم ايتاليه تعهد شان را براي بازسازي عراق مجددا” تائيد کردند.

XS
SM
MD
LG