لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران  عزادار  در شهر سرينگر کشمير هند بر جاده ها برامده تا در تدفين مولوي مشتاق احمد اشتراک نمايند - 2004-06-08


هزاران عزادار در شهر سرينگر کشمير هند بر جاده ها برامده تا در تدفين مولوي مشتاق احمد يکي از جدائي طلبان ميانه رو اشتراک نمايند. مولوي احمد روز دوشنبه در اثر جراحاتي وفات کرد که از سؤقصد بجانش در مسجد سرينگر بتاريخ بيست و نهم ماه مي برداشته بود گروه معروف به نهصت نجات کشمير که زياد مشهورنيست ادعاي مسووليت اين حمله را نموده است.

دکان ها و داد و ستد مسدود بوده و عبور و مرور موتر ها کمتر است زيرا عزاداران در جاده ها راهپيمائي کرده و شعار هاي مذهبي داده و بيرق هاي سياه را حمل ميکردند. مولوي احمد يکي از شخصيت هاي عالي رتبه کميته عمل عوامي بود که به ائتلاف عمده جدائي طلبان که بنام حريت کانفرانس تمام احزاب ياد ميشود. حريت در مذاکرات با هند در اوايل امسال شرکت کرد تا بر اين منطقه مورد منازعه هيماليا صلح را بياورد.

XS
SM
MD
LG