لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال بتعويق افتادن انتخابات در افغانستان - 2004-06-10


يک نطاق ملل متحد می گويد اگر کمک دهندگان بين المللی مکلفيت های شانرا بزودی بر آورده نسازند، ممکن است انتخابات در افغانستان به تعويق بيافتد.

مانويل دی الميدا ای سلڤا می گويد ادارهء ملل متحد در افغانستان برای تهيهء صندوق های رای دهی و ساير اقلام ضروری برای انتخابات پول ندارد.

قراراست انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی در ماه سپتمبر در افغانستان برگزار گردد . الميدا ميگوطد حتی اگر کمک دهندگان آنچه را وعده کرده اند تاديه کنند بازهم مليون ها دالر ديگر برای مصرف انتخابات ضرورت است. وی اظهار ميکند کمک دهندگان ، تاديهء هفتصد مليون دالر را وعده کرده اند اما سی و يک مليون دالر ديگر برای دائر کردن انتخابات ضرورت است.

الميدا ميگويد ، در حدود ثلث نفوس واجد شرايط رای دهی افغاستان برای رای دادن ثبت نام کرده اند و ساحات ثبت نام در هر ولايت باز شده است.

XS
SM
MD
LG