لینک های دسترسی

مصاحبهء کرزی با تلويزيون امريکا - 2004-06-10


حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان در حالی که کشورش برای انتخابات ماهء سپتمبر آمادگی ميگيرد، خواستار مستقر ساختن سريع عساکر ناتو در سراسر آن کشور شده است.

حامد کرزی طی مصاحبه با شبکهء تلويزيونی سی ان ان گفت اميدوار است عساکر ناتو بمناطقی مستقر شوند که قوای امنيتی کافی ندارد. ناتو اکنون اين موضوع را تحت غور قرار داده که آيا تعبيهء عساکر را بمناطق بيشتر توسعه بدهد يانه. اکثر عساکر فعلاْ در کابل مستقر ميباشند.

رئيس دولت انتقالی گفت رای دهندگان دچار مشکلات خواهند شد مگر اينکه يک فضای رای گيری آزاد و منصفانه فراهم گردد.

حامد کرزی ميگويد در مورد تاريخ دقيق انتخابات امسال تصميم گرفته نشده است.

XS
SM
MD
LG