لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد ايران در مورد غنی سازی يورانيوم - 2004-06-16


ايران تهديد کرده است، کار غنی سازی يورانيوم را از سر ميگيرد و ايالات متحده ميگويد که اين تهديد برای مرعوب ساختن ادارهء نظارت ذروی ملل متحد است. محمد خاتمی رئيس جمهور ايران ميگويد ، اگر اداره بين المللی انرژی ذروی، فيصله نامه ای را بتصويب برساند که از ايران با کلمات شديدی بخاطر عدم همکاری کامل با مفتشين انتقاد کند ، تهران غنی ساختن يورانيوم را از سر خواهد گرفت. محمد خاتمی ميگويد که مسوده فيصله نامه ای که تحت غور است » بسيار بد« تلقی می گردد اما علاوه میکند، در حال حاضر ايران می خواهد با جامعه بين المللی همکاری نمايد. نماينده ايالات متحده در اداره بين المللی نيروی ذروی ميگويد، تهديد های ايران نشان می دهد که انکشور ميخواهد چيزی را پنهان کند.

XS
SM
MD
LG