لینک های دسترسی

قتل چهار نفر در اثر انفجار يک بم - 2004-06-16


مامورين افغان می گويند حد اقل چهار نفر از اهالی در اثر انفجار بمی کشته شده اند که از فاصله دور در نزديکی کاروان موتر های عساکر حافظ صلح جرمنی در شهرشمالی قندوز انفجار داده شد. دو طفل در بين کشته شدگان انفجار روز چهارشنبه قرار داشتند. حد اقل دو نفر ديگر زخمی شده اند. تشدد در منطقه قندز در شمال کابل درين اواخر افزايش يافته است . هفته گذشته يازده تبعه چين که کارگران راه سازی بودند توسط شورشيان در همين منطقه ،کشته شدند.

XS
SM
MD
LG