لینک های دسترسی

Breaking News

انتقال کارگران مجروح چينی برای تداوی به کشور شان - 2004-06-16


چهار کارگر ساختمانی چينی که هفتهء گذشته در يک حمله در افغانستان زخمی شده بودند برای معالجه به چين باز گشتند.

وسايط نشراتی دولتی چين گزارش می دهد که اين چهار نفر ديروز وارد چين شدند. کار گر پنجمی که درين حمله زخمی شده بود خواست که در افغانستان بماند. روز دو شنبه اجساد یازده کار گر ساختمانی چینی که درين حمله کشته شده بودند بعد از مراسم مختصر ياد بود در کابل به چين مواصلت کرد. قربانيان مستخدمين يک شرکت چينی بودند که در يک پروژهء سرک سازی که از طرف بانک جهانی تمويل می شود کار می کردند. آنها در کمپ کار گری شان در نزديکی قندز خواب بودند که هفتهء گذشته مورد حملهء تندروان مسلح زبه اسلحهء خود کار قرار گرفتند. مامورین افغانستان می گويند ده مظنون به اين حمله که گرفتار شده اند به يک جنگ سالار بنياد گرای اسلامی و طالبان متحد او ارتباط دارند.

XS
SM
MD
LG