لینک های دسترسی

Breaking News

صاحب منصب استخباراتي اردوي ايالات متحده که مسؤل زندان ابوغريب بغداد است ميگويد مامورين عاليرتبه قصر سفيد، وزارت دفاع و سي آي اي بر او فشار وارد ميکردند تا از زندانيان عراقي اطلاعات بدست آورد.  - 2004-06-19


صاحب منصب استخباراتي اردوي ايالات متحده که مسؤل زندان ابوغريب بغداد است ميگويد مامورين عاليرتبه قصر سفيد، وزارت دفاع و سي آي اي بر او فشار وارد ميکردند تا از زندانيان عراقي اطلاعات بدست آورد. روزنامه يو.اس.ای.تودی نقل گواهي دگروال ستيهن جوردن را که تحت سوگند به مستنطقين اردو داده بود، دريافت کرده است. درين گواهي، اين صاحب منصب گفته است يک مشاور کاندليزا رايس، مشاور امنيت ملي نيز، در جريان بازديد ماه نومبر از زندان ابوغريب بر او فشار وارد کرد. اين مشاور اذعان کرده که از زندان ديدن کرده بود ولي گفت که موضوع ضرورت کسب اطلاعات بيشتر از زندانيان را مورد بحث قرار نداده بود. در عين زمان، گروه مدافع حقوق بشر موسوم به مراقب حقوق بشر مقيم ايالات متحده ميگويد ايالات متحده مظنونين دهشت افگني را در بيش از ده زندان در سراسر جهان، بشمول افغانستان و پاکستان در قيد نگهداشته است.

XS
SM
MD
LG