لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند در تاسيساتي که طبق ادعا زندانيان مورد سؤ رفتار قرار گرفته اند طرزالعمل را تغير ميدهند - 2004-06-19


مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند در تاسيساتي که طبق ادعا زندانيان مورد سؤ رفتار قرار گرفته اند طرزالعمل را تغير ميدهند. يک نطاق نظامي ايالات متحده امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در کابل گفت ماموري که عمليات زندان را مرور ميکند از همه ۲۰ زندان در سراسر کشور ديدن کرده است. او گفت توقع ميرود آن مامور گزارش نهائي خود را در ماه جاري بمقامات مسؤل ارائه کند ولي بعضي از تغيرات فوراً تطبيق ميشود تصميم ارزيابي زندان ها در قبال ادعاهاي بعضي از زندانيان افغان اتخاذ شد که ميگفتند در جريان توقيف لت و کوب شده و مورد تخطي هاي جنسي قرار گرفته بودند. در زندان هاي امريکائي در افغانستان در حدود ۴۰۰ نفر زنداني هستند.

XS
SM
MD
LG