لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت  افغانستان:  هفتصد  عسکر را  براي اعاده  حاکميت مرکزي اعزام ميدارد  - 2004-06-21


حکومت افغانستان ميگويد هفتصد عسکر را براي اعاده حاکميت مرکزي در مرکز ولايتي که يک قوماندان متمرد آنرا در هفته گذشته تصرف نمود اعزام ميدارد. وزارت دفاع افغانستان ميگويد اين عساکر روز سه شنبه از ولايت هرات در غرب افغانستان به چغچران مرکز ولايت غور فرستاده خواهند شد.

اين سومين بار از ماه مارچ به اينطرف است که عساکر حکومت براي بدست گرفتن اداره مراکز ولايات و خلع سلاح ساختن قواي مليشه متمرد قبل از انتخابات مجوزه ماه سپتمبر اعزام ميشوند.

بي ثباتي زاده مبارزه قدرت هاي محلي همراه با افزايش بغاواتهاي اسلاميستها که بقاياي طالبان و متحدين آنها به آن متهم ميباشند . شک و ترديد هاي را در باره داير شدن انتخابات مجوزه ايجاد کرده است مگر اينکه امنيت بيشتري فراهم ساخته شده بتواند.

XS
SM
MD
LG