لینک های دسترسی

Breaking News

افشای يادداشت های رمزفلد در مورد گوانتانمو - 2004-06-23


وزارت دفاع امريکا يادداشتهايي را غير محرمانه ساخته که توسط دانلد رمسفلد وزير دفاع در مورد روشهاي تحقيقاتي براي استفاده در زندان گوانتاناموي کيوبا امضا شده، جايي که مظنونين طالبان والقاعده در توقيف بسر ميبرند. مامورين وزارت دفاع ميگويند اين يادداشتها قرار است امروز نشر خواهد شد. منابع نظامي امريکا ميگويند اين اسناد شامل تصويب استفاده از روشهاي تحقيقات ميباشدکه بعضي منتقدين آنرا بحيث شکنجه و تخطي از موازين بين المللي تعريف کرده اند. اين روشها شامل پوشانيدن کلا يا روپوش زندانيان، استفاده ازحمله سگها براي ايجاد ترس و وادار ساختن زندانيان جهت ايستادن در وقفه هاي طولاني ميباشد. مقامات وزارت دفاع امريکا اين اتهامات را بشدت رد کرده اندکه اين روش ها و تخنيکها معادل شکنجه و سورفتار است. مقامات قصر سفيد نيز گفته اند که در نظردارند يک سلسله يادداشتها را نشر کنند که مساعي حکومت رئيس جمهور بش جهت رعايت از موازين کانونشن ژنيه در ارتباط به روش با زندانيان در عراق وگوانتانامو را نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG