لینک های دسترسی

تعديل گزارش دهشت افگنی وزارت خارجهء ايالات متحده - 2004-06-23


قرار است وزارت خارجه ايالات متحده گزارش تجديد نظر شده روي دهشت افگني جهاني رانشر کند که نشان ميدهد يک افزايش قابل ملاحظه در تعداد قربانيان دهشت افگني در سال گذشته بعمل آمده است. توقع ميرود که کولن پاول وزيرخارجه امريکا اين گزارش تصحيح شده را امروز سه شنبه ارائه نمايد.وي اذعان داشت که گزارش اصلي يک اشتباه بزرگ بود. بر خلاف آنچه قبلا گزارش شده بود که در سال ۲۰۰۳ يکصد و نود حمله دهشت افگني صورت گرفته گزارش تازه ميگويد که در سال ۲۰۰۳ اصلا ۲۰۸ حمله دهشت افگني صورت گرفته است. گزارش تازه همچنان ميگويد که در سال گذشته ۶۲۵ نفر طي حملات دهشت افگني سرتاسر جهان کشته شده ، بيش از دو چند ۳۰۷ نفري که در سند اصلي تصريح شده بود. اداره رئيس جمهور بش اين ارقام نادرست را بحيث ثبوتي نشر کرده بود که گويا جنگ عليه دهشت افگني بخوبي به پيش ميرود و اين تعداد کمترين در بيش از دودهه ميباشد. بغضي دموکراتهاادعا ميدارند که آن ارقام بخاطر منافع سياسي ترتيب شده بود.

XS
SM
MD
LG