لینک های دسترسی

Breaking News

اخراج دو محافظ امنيتي ايران  - 2004-06-29


مقامات امريکايي ميگويند دو محافظ امنيتي در دفتر نمايندگي ايران در ملل متحد درنيويارک بخاطر فعاليتهاي مغايروظايف معينه شان اخراج شدند. ازاين اصطلاح همواره بخاطر جاسوسي استفاده ميشود مقامات امريکايي ميگويند دو محافظ امنيتي ايراني در سه محل هنگام عکسبرداري از بناهاي حمل ونقل ومدل ها و بنا هاي تاريخي در شهر نيويارک ديده شده اند. از مرتضي رامندي يک نطاق ايراني نقل قول شده که گفته محافظين ندرتا ازيک محل سياحيتي نيويارک بازديد کرده اند. در سال ۲۰۰۲ رئيس جمهور بش ايران را بحيث يکي از زواياي مثلث شيطاني همراه با کوريايشمالي و رژيم فعلاً سقوط داده شده صدام حسين در عراق شامل ساخته بود.

XS
SM
MD
LG