لینک های دسترسی

Breaking News

سياست در پاکستان  - 2004-06-29


پارلمان پاکستان چودري شجاعت حسين رئيس حزب بر سر اقتدار مسلم ليگ را بحيث صدراعظم سرپرست انتخاب کرد. راي گيري امروز سه شنبه اسامبله ملي بعد از استعفاي هفته گذشته ظفر الله خان جمالي صدراعظم پاکستان ضروري بود. جمالي بخاطر ناکامي اش در کنترول ومانع شدن مخالفين پارلماني جنرال پرويز مشرف رئيس جمهور تحت انتقاد قرار داشت . حکمروايي نظاميست تا ماه آگست در اين عهده ايفاي وظيفه خواهد کرد بعد جانشين شوکت عزبز وزير ماليه خواهد شد. حسين طرفدار قوي حکمروايي نظامي بوده وتوقع ميرود تا ماه آگست در اين عهده باقي بماند . بعد شوکت عزيز وزير ماليه جانشين او خواهد شد. اما عزيز نيز بايد اول يک کرسي پارلماني را بدست آورد. مفسرين معتقدند که احتمال نميرود که تغير در صْدارت پاکستان سياست خارجي و يا به حمايت آن کشور در جنگ تحت رهبري امريکا عليه دهشت افگني تاثيري وارد کند.

XS
SM
MD
LG