لینک های دسترسی

Breaking News

خطابه رئيس جمهور بش - 2004-06-29


رئيس جمهور بش ميگويد کشور هاي اسلامي نبايد از گسترش ديموکراسي بترسند. طي خطابه امروز در استانبول جايي که در جلسه سران ناتو اشتراک داشت رئيس جمهور امريکا گفت آزادي آينده شرق ميانه و تمام بشريت است. بش از ترکيه بحيث مثال يک کشور مسلمان با يک حکومت ديموکراتيک ستايش نمودکه تحمل مذهبي را تمرين ميکند. وي حمايتش را در باره تمايل ترکيه در پيوستن با اتحاديه اروپايي ابراز داشته علاوه نمود اينکار راه طولاني را بسوي نمايش) تصادم تمدن ها بحيث يک اسطوره تاريخ( خواهد پيمود. بعد از خطابه رئيس جمهور بش استانبول را به قصد باز گشت بواشگتن ترک گفت. در عين زمان پليس ترکيه براي متفرق ساختن در حدود يک هزارمظاهره کننده که بخاطر جلسه سران ناتو در استانبول اعتراض ميکردند از گاز اشک آور استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG