لینک های دسترسی

Breaking News

تحقيقات درموردسو رفتاربا زندانيان افغانستان - 2004-07-03


مقامات نظامي امريکا در افغانستان ميگويندآنها درباره اتهامات تازه سو رفتاربا زندانيان توسط قواي امريکا، تحقيقات ميکنند. يک نطاق نظامي از ارائه جزئيات خود داري کرد اما گفت اين تحقيقات توسط اداره تحقيقات جنايي قواي بحري صورت خواهد گرفت که مسئوليت افراد مريوط قواي پياده بحريه امريکا را عهده دار است . وي گفت اقدامات لازم براساس نتايج اين تحقيقات اتخاذ خواهد شد. بعد از آنکه خبر روش با زندانيان در عراق نشر شد، قواي نظامي امريکا بررسي سرتاسري سيستم زندان هايش را در افغانستان نيز اعلام کرد. حد اقل پنج نفر در جريان توقيف نزد قواي نظامي در افغانستان وفات يافته اندو قواي نظامي اخيرا حد اقل دو تحقيقات ديگر را در باره اتهاماتي از جانب يک زنداني سابق آغاز کرده که ميگويد در جريان توقيف، لت کوب شده و از نگاه جنسي سو رفتار بانها صورت گرفته است.

تخمين بيست هزار قواي امريکايي در حال حاضر در افغانستان مستقر است.

.

XS
SM
MD
LG