لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بريک نقطه تفتيش درعراق - 2004-07-03


مقامات امريکايي ميگويند تندروان بيک نقطه تفتيش در جنوب بغداد حمله نموده هفت عسکر محافظ ملي عراقي را به قتل رسانيدند. در عين زمان مقامات نظامي امريکا در عراق گفتند عساکري که براي پيدا کردن اسلحه غيرقانوني موظف بودند يک فابريکه توليد يم را در جنوب ربغداد کشف کردند. مامورين امريکايي ميگويند آنها چهار موتر را کشف کردندکه براي انتقال مواد منفجره تجهيز شده بودند. آنها بيش از پنجاه نفر را دستيگر کردند. قواي نظامي ميگويد، آنها معقتدند که بعضي دستگير شدگان بخاطر حملات انفجار بم کنار جاده ها بيک سلول تندرواني مربوط اند که حد اقل دو سرباز امريکايي را به قتل رسانيد. بيش از بيست بم کنار جاده درماه گذشته در عراق منفجر ساخته شد در شمال بغداد امروز شنبه ده ها طرفدار صدام حسين سابق رئيس جمهور عراق عليه محاکمه او مظاهره کردند.

XS
SM
MD
LG