لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال تعين تاريخ جديد انتخابات افغانستان  - 2004-07-06


کابينه افغانستان با مقامات ملل متحد در کابل جلسه ميکنند تا در موردتعين تاريخ نهايي انتخابات رياست جمهوري وپارلماني تصميم بگيرند. مقامات ميگويندبراه انداختن انتخابات رياست جمهوري شايد در اواسط ماه اکتوبر ممکن باشد اما مشکلات لوژستيکي شايد راي گيري پارلماني را که قرار بود همزمان به آن صورت گيرد به تعويق اندازد. گزارشها از کابل حاکيست که راي گيري پارلماني بخاطري بيشتربخاطرشموليت تعداد زياد کانديدان و وضع امنيتي بيشتر مغلق است. شورشيان طالب تعهد نموده اند که اين انتخابات را که بحيث اقدامي جهت استحکام بخشيدن حکومت تحت حمايت امريکا مينگرند، مختل سازند. در تازه ترين واقعه گزارش شده شورشيان طالب يک دفتر ثبت نام را در قندهار مورد حمله قرارداده است و يکي از کارمندانرا در ناحيه پا زخمي نموده اند.

XS
SM
MD
LG