لینک های دسترسی

قتل چهار نفر از اعضای امنيتی فراه - 2004-07-07


جنگجويان طالب شش عضو قواي امنيتي افغان را در ولايت فراه در غرب افغانستان بقتل رسانيده و چهار نفر ديگر شانرا زخمي ساخته اند. پوليس افغانستان ميگويد اين قوا روز چهار شنبه زماني هدف حمله قرار گرفتند که به يک تقاضا جهت فراهم ساختن کمک امنيتي به کارگران ملکي در پروژهء اعمار شاهراه جواب ميدادند.

طالبان تعهد کرده اند که انتخابات رياست جمهوري و پارلماني آينده را مختل سازند که آنرا تحکيم حکومت تحت الحمايهء ايالات متحده در افغانستان ميدانند.

XS
SM
MD
LG