لینک های دسترسی

در جنوب افغانستان  حد اقل يازده نفر کشته شده و سی نفر ديگر زخمی گرديدند  - 2004-07-08


مامورين در جنوب افغانستان می گويند حد اقل يازده نفر هنگامی کشته شده و بيش از سی نفر ديگر زخمی گرديدند که موتر بس انها از جاده خارج شده و سرنگون گرديد. این حادثه در اوايل امروز پنجشنبه در نزديکی شهر قندهار در شاهراهی رخ داد که اخيرا اسفالت شده بود. پوليس علت اين حادثه را تحت تحقيق قرار داده است امروز پنجشنبه در کشمير هند نيز یک موتر بس پر از مسافر از کنترول خارج شده وبه دريا سقوط نمود که در اثر ان ده نفر کشته شده و چهل نفر ديگر زخمی گرديدند پوليس می گويد که اين موتر بس از شهر سرحدی اوری به باره ملا می رفت که راننده کنترول انرا از دست داد

XS
SM
MD
LG