لینک های دسترسی

تهران در پنجمين سالگرد  اعتراضات محصلين - 2004-07-08


گزارشها حاکيست که تهران در پنجمين سالگرد اعتراضات محصلين به طرفداري از ديموکراسي در پايتخت انکشور آرام ميباشند دانشگاه تهران ، که نقطه آغاز اين اعتراضات بود و از انجا به شهر هاي ديگر ايران سرايت کرد امروز مسدود است در هشتم جولاي سال ۱۹۹۹، قواي امنيتي ايران به تعقيب اعتراضات صلح اميز بر ليليه هاي محصلين حمله کردند . يک تعداد زياد محصلين مورد لت و کوب قرار گرفته و محبوس شدند که عده انها هنوز در زندان بسر ميبرند بصورت رسمي يک محصل کشته شده است مظاهرات بعدي يک هفته دوام کرد که دران هزاران نفر شرکت نمودند . و اعتراضات در هرسالگرد انروز صورت ميگرفت براي تذکار از ان روز سازمان نظارت از حقوق بشر از حکومت ايران تقاضا کرده است تا تمام توقيف شدگاني را که تا حال بخاطر اعتراضات صلح اميز در زندان هستند رها نمايد

XS
SM
MD
LG