لینک های دسترسی

Breaking News

لايحه  ميهن دوستي  در برابر يک راي  در  مجلس نمايندگان کانگرس  براي  ضعيف  ساختن آن، نجات  يافت - 2004-07-09


يک کوشش براي بر داشتن يکي از مناقشه انگيز ترين بخشهاي لايحه ميهن دوستي ايالات متحده با اکثريت بسيار اندک در مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده روز پنجشنبه نا کام شد. مجلس نمايندگان کانگرس که دران جمهوريخواهان اکثريت دارند ، با راي دو صد و ده مقابل دو صد و ده تعديلي را که مانع ميشد عُمال حکومت اطلاعاتي را از کتب فروشي ها و کتابخانه ها در مورد اتباع بدست آورند نا کام ساخت. حکومت رئيس جمهور بُش تهديد کرده بود که اگر لايحه به آن شکل تصويب ميگرديد آنرا ويتو ميکند. اين تعديل از طرف دموکراتها و بعضي از جمهوريخواهان پشتيباني ميشد. راي اولي دو صد و نزده در مقابل دو صد و يک راي بطرفداري از اين لايحه بود ولي دراقدامي که که حاميان اين لايحه را عصباني ساخت رهبران جمهوريخواه در مجلس نمايندگان ميعاد محدود پانزده دقيقه راي دهي را به بيست و سه دقيقه تمديد نمودند.

اين اقدام به آنها موقع داد چندين جمهوريخواه را براي تغير عقيده ترغيب کنند.

XS
SM
MD
LG