لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران جهان در مراسم تدفين رئيس جمهر اطريش اشتراک کردند - 2004-07-10


بيش از بيست رهبر جهان در ميان هزاران عزاداري شامل بودند که در مراسم تدفين رئيس جمهور اطرايش تامس کليستل امروز در ويانا شرکت نموده بودند. روساي جمهور روسيه ،سويززرلند، جرمني وايتاليه شامل رهبراني بودند که امروز در کليساي سنت ستفنز جمع شده بودند شاهدخت آن از برتانيه نمايندگي ميکردو آرنولد شوارزينيگر متولد در اطريش که حالا گورنر ايالت کليفوريناست از امريکا نمايندگي ميکرد. رئيس جمهور کليستل دراثر متوقف شدن کار چندين عضو بدنش برو ز سه شنبه دوروز قبل از آنکه دو رياست جمهوري اش بپايان برسد وفات کرد. در جريان دو دوره کار رياست جمهوري کليستل نقش فعالي در کمک براي دموکراسي هاي جديد اروپايي نموده ودر زمينه شامل ساختن آنها با اروپا کار کرد وي همچنان نقش اطريش را درکشتارو سوزانيدن نازي ها عليه يهودان علنا محکوم ميکرد. هاينز فيشر جانشين کليستل روز پنجشنبه بحيث رئيس جمهور جديد اطريش حلف وفا داري ياد کرد.

XS
SM
MD
LG