لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات بم دستي ۳۰ نفر را در کمشير زخمي ساخت  - 2004-07-10


پليس در کشمير تحت کنترول هند ميگويد شورشيان مظنون اسلامي يک بم دستي را در نزديک يک ايستگاه مزدحم بس پرتاب کرد که باعث جراحت سي نفر گرديد. پليس مي گويد اين بم متوجه يک گزمه پليس در شهر انانتانگ بروز شنبه بود اما بهدف نخوردو دريک جاده منفجر شد که مردم در انتظار بس بودند. مامورين مگويند که چندين زخمي در وضع وخيم قراردارند هيچ کسي ادعاي مسيئوليت نکرده است در عين زمان سه تندرو و يک عسکر طي يک جنگ مسلح در شبهنگام در محله پونچ واقع درجنوب کشته شدند. هزاران نفر در جريان ۱۵ سال گذشته يعني از زماني براه انداخته اند که تندروان مسلمان شورش هاي مسلح را عليه حکمروايي هند بر کشمير آغاز کرده اند. ماه گذشته هند وپاکستانروي مباحثات جدي و دوام دار درمورد حل منازعه روي کشمير موافقه کردند.

XS
SM
MD
LG