لینک های دسترسی

مصاحبهء کرزی با نيويارک تايمز - 2004-07-12


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان ميگويد در حال حاضر بزرگترين خطردر کشور مليشه هاي خصوصيست نه ياغي گري هاي طالبان.

کرزي طي مصاحبه ای با روزنامهء نيويارک تايمز گفت اقدامات تازه ضروريست تا يا مليشه ها خلع سلاح شوند.

روزنامه گزارش ميدهد که از قريب ۶۰ هزار مليشهء مسلح تنها ده هزار آن باساس پروگرامي خلع سلاح شده اند و اين پروگرام در ماه هاي اخير متوقف شده است .

رئيس جمهور کرزي ميگويد حالا مليشه ها بحيث تهديدي درمقابل انتخابات آزاد وعادلانه عرض وجود کرده اند که در ماههاي اکتوبر و اپريل درنظر گرفته شده است . در عين زمان امروز دوشنبه يک عسکر امريکايي در اثر يک واقعهء غير جنگي کشته شد.

قواي نظامي ميگويد هنوز واضح نيست که علت اين مرگ چه بوده واين واقعه تحت تحقيق قراردارد.

XS
SM
MD
LG